hemsidor

Focus Nyheter

Idag behövs konferenser mer än någonsin. De företag som har bedrivit sin verksamhet under många årtionden inser att de inte alls hänger med i det nya cyberlandskapet och att det bara är IT-killen i skrubben som vet hur molntjänsten fungerar. Det är inte bara frågor om Internet som diskuteras på konferenser runt om i Sverige. I en värld där gränser har suddats ut så gäller det att utveckla sin plan och strategi för business och det lokala företagsklimatet påverkas också då man ser att arbetsmetoder förändras.