hemsidor

Näringsliv

Det finns stor efterfrågan på ingenjörer och de svenska högskolorna gör sitt bästa för att tillgodose det allt större behovet av utbildningsplatser. Även om det finns många som väljer att utbilda sig vid tekniska högskolor, är det internationella behovet till synes omättligt. I Norge jobbar många svenskutbildade och personer med kompetens inom teknik och ingenjörsrelaterade frågor har en marknad som ivrigt väntar på arbetskraft.